1.                Kümelerin gösterilişi – Alt küme – Özalt küme
2.                Tümleyen – Kuvvet – Evrensel Küme
3.                Kümelerde Kesişim , Birleşim, Fark İşlemi
4.                İki kümenin Kartezyen çarpımı
5.                Küme Problemleri
6.                Denklem ve Eşitsizlikler
7.                Mutlak Değer
8.                Eşitsizlikler
9.                Üslü Sayılar
10.           Köklü İfadeler
11.           Oran - Orantı
12.           Denklem Kurma
13.           Sayı Problemleri
14.           Kesir Problemleri
15.           Yaş Problemleri
16.           Yüzde – Kar-Zarar – Faiz Problemleri
17.           Karışım Problemleri
18.           Hareket Problemleri
19.           Fonksiyonlar
20.           Üçgende Açılar – Üçgende Yardımcı Elemanlar
21.           Eş ve Benzer Üçgenler
22.           Tales – Menelaus – Ceva Teoremleri
23.           Açıortay – Yükseklik – Carnot Teoremi - Kenarortay
24.           Dik Üçgende Metrik Bağıntılar – Stewart Bağıntısı
25.           Birim Çember ve Trigonometrik Oranlar
26.           Sinüs – Cosinüs Teoremleri
27.           Üçgenin Alanı
28.           Vektörlerde Toplama
29.           Bir vektörün Gerçel sayı ile Çarpımı
30.           Lineer Bağımlı ve Lineer Bağımsız Vektörler
31.           İstatistik ve Grafikler
32.           Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
33.           Varyans ve Standart Sapma

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top