1.                Fraktal – Simetri – Yansıma – Öteleme - Dönme
2.                Açıklık – Grup Genişliği – Aritmetik Ortalama – Histogram – Standart Sapma
3.                Üslü Sayılar – Bilimsel Gösterim
4.                Kareköklü Sayılar
5.                Gerçek Sayılar - İrrasyonel Sayılar
6.                Özdeşlikler, Çarpanlara Ayrılma
7.                Doğrusal Denklem Sistemleri - Eşitsizlikler
8.                Üçgende Kenar Bağıntıları
9.                Üçgen Çizimi ve Üçgende Yardımcı Elemanlar
10.           Üçgende Eşlik ve Benzerlik
11.           Pisagor Bağıntısı - Özel Üçgenler
12.           Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar - Doğrunun Eğimi
13.           Üçgen Prizma
14.           Dikdörtgenler Prizması - Kare Prizması - Küp
15.           Piramitler
16.           Koni
17.           Küre
18.           Çok Yüzlüler ve Yapıların Görünümleri - Perspektif
19.           Kombinasyon - Permütasyon
20.           Olasılık-Olay Çeşitleri (Bağımsız – Bağımlı Olay)
21.           Teorik Olasılık – Deneysel Olasılık – Öznel Olasılık
22.           Perspektif Çizimi
23.           Düzgün Çok yüzlüler – Platonik Cisimler – Ara Kesitler
24.           Çok küplülerin çizimi - Çok küplülerin kodu
25.           Geometrik cisimlerin dönme simetri açıları

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top