1.                Polinomlar – Sabit Polinom – Sıfır Polinom
2.                İki Polinomun Eşitliği
3.                Çok Değişkenli Polinomlar
4.                Polinomlarda İşlemler
5.                Bir Polinomun x ± a ile Bölümünden Elde Edilen Kalan
6.                Bir Polinomun ax + b ile Bölümünden Kalan
7.                Bir Polinomun (x – a) (x – b) ile Bölümünden Kalan
8.                Bir Polinomun x2 ± a, x3 ± a, x4 ± a ile Bölümünden Kalan
9.                Özdeşlikler
10.           Çarpanlara Ayırma
11.           Polinomlarda EBOB - EKOK
12.           Rasyonel İfadeler
13.           Birinci Dereceden Polinom Denklemler
14.           Rasyonel Denklemler
15.           İkinci Dereceden Denklemler
16.           Parabol
17.           Trigonometriye Giriş
18.           Trigonometrik Fonksiyonlar (Sin-Cos-Tan-Cot-Sec-Cosec)
19.           Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları
20.           Bölgelere Göre Trigonometrik Fonksiyonların İşaretleri
21.           Trigonometrik Cetvelin Kullanılması
22.           Periyodik Fonksiyonlar
23.           Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
24.           Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
25.           Yarım Açı Formülleri
26.           Dönüşüm – Ters Dönüşüm Formülleri
27.           Trigonometrik Denklemler
28.           Düzlem Geometride Temel Elemanlar ve İspat Biçimleri
29.           Doğruların Doğrultuları
30.           Dik Koordinat Sistemi
31.           Vektörlerde iç çarpımı – Bir vektörün boyu (normu)
32.           İki Vektör Arasındaki Açı – İzdüşüm Vektörü
33.           Doğru Denklemi – Doğru Grafikleri – Doğruların Durumları
34.           Çokgenler
35.           Üçgenler
36.           Sinüs – Kosinüs Teoremleri
37.           Üçgensel Bölgenin Alanı
38.           Öteleme – Yansıma – Süsleme – Fraktallar – Eş Üçgenler
39.           Homoteti Dönüşümü
40.           Üçgenlerde Benzerlik Teoremleri

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top